Bli medlem

Öppen för bokade middagar, guidningar mm.

 

 

Start

Herrgården
Nyheter
Fotogalleri
Så hittar du till oss
Vision
Forskning

 

 


 

 

 

Välkommen till Långvinds Herrgårds Kulturförening!

Vi behöver bli fler och därför vore det mycket trevligt om du valde
att bli medlem i vår förening.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Insättes på Långvinds Herrgårds Kulturförening, bankgiro 5148-1489
Ange medlemsavgift år, namn och adress.
Naturligtvis är vi också intresserade få veta om du är beredd att
hjälpa till med sysslor i parken eller i herrgården.
Alla arbetsinsatser är uppskattade!

_______________________________________________________________

Långvinds Herrgårds Kulturförening ingår tillsammans med Långvinds Bruksmiljöförening
och Långvinds Kapellförening i Projektet "Långvinden" som ägs av Långvinds Bruksmiljö
och Kulturförening, paraplyföreningen.

 

Start ]