Vision

Öppen för bokade middagar, guidningar mm.

 

 

Start
Herrgården
Nyheter
Fotogalleri
Så hittar du till oss
Vision
Forskning
Bli medlem

 

 

 


 

 • "Långvinden"

  Visionen

  Projektet Långvinden är ett samarbetsprojekt mellan fastighetsägare, Bruks-, Herrgårds- och Kapellföreningarna. Dessutom deltar företag, ortsbefolkning, fritidsboende, kring-liggande byalag, hembygdsföreningar, intresseföreningar mfl.

  Platsen är Långvinds Bruk i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län - ett f.d. järnbruk med anor från slutet av 1600-talet.

  Långvinds Herrgård med sina tjugoåtta rum - navet i projektet - byggd under åren 1799-1805, upprustad och tillbyggd under sista decenniet av samma sekel.

   Projektorganisation

  Projektet Långvinden startades i samband med ägarbyte av Herrgården i slutet av 1998. Strax efter bildades en ideell förening till vilken Bruket och Herrgården överlämnade en del av sina fastigheter.

  Projektets ägare är den ideella föreningen "Långvinds Bruksmiljö och Kulturförening" (paraplyföreningen). Medlemsföreningarna är för närvarande:

  Långvinds Herrgårds Kulturförening

  Långvinds Bruksmiljöförening

  Långvinds Kapellförening

   Gemensam vision för projekt Långvinden

  Den gemensamma visionen för Långvinden år att restaurera den gamla bruksmiljön med herrgården och ge den ett nytt och meningsfullt innehåll och därmed göra Långvind attraktivt för besökare, näringsliv och bofasta.

   Visionen för Långvinds herrgård

  Att med den intressanta herrgårdsmiljön med byggnader, parker och vattendrag som ram åstadkomma en arena för nationella och internationella möten mellan kultur, konst och näringsliv och utgöra den katalysator som gör Långvind till en levande bygd.

   Vi vill bidra till att stimulera utvecklingen av den framtida människan - representant för det kommande upplevelsesamhället.

   Aktiviteter som på lång sikt planeras i Långvind är:

  • Kultur (Herrgården)
   Konstutställningar, experimentell musik, litteratur, teater, konstnärsläger, "höja din kreativitet"-kurser, föreläsningar. andra kulturella (ex. vis. mayaindianer) konst yttringar, internationellt utbyte.

  • Konferenser. seminarier, kurser (Herrgården)
   Management- och mänsklig utveckling, affärs- och ledarutbildning, stresshantering, utbränd het.

  • Matservering
   Herrgårdskrog med hälsomat med gourmetkvalitet. (Herrgården) Café med lättare rätter. (Bruket)

  • Kulturturism
   Historiska stigar, konstcafé, havskajak. hantverk, utflykter till lands och sjöss, jakt och fiske, fotosafari, gästhamn, tur med hästdroska, vandrarhem. (Gemensamt)

   Nyskapande

  • Att använda kultur som utvecklingsfaktor.

  • När näringsliv möter kultur uppstår spännande krockar som leder till kreativ utveckling.

  • Föregångare med nytt koncept angående kultur, ekologi, existentiella funderingar, vetenskap, teknologi och näringslära kommer att knytas till Långvind.

  • I alla aktiviteter eftersträvas en helhetssyn på människan (kunden).

  • Gränsöverskridande och samarbete.

  • Att söka okonventionella och nyskapande lösningar.

   Fem starka skäl att välja Långvind

   1.      Besökaren flyttas i tid och rum.
  Man kommer i kontakt med en historisk fantasieggande plats vid kusten mitt i den storslagna hälsingska naturen med sina skogar, vattendrag och vilda djur. En psykologiskt avstressande process.

  2.      Samtidig närhet till transportvägar
  Tåg X2000 tar 2 timmar från centrala Stockholm, E4, havet med småbåtshamn.

  3.      Spännande blandning av antika byggnader och ruiner
  Väcker upptäckarinstinkter. På herrgården finns välbevarade exteriörer och interiörer från 1800-talet med tapeter, kakelugnar och takmålningar. Den romantiska parken inbjuder till olika aktiviteter - picknick eller vinprovning med klädsel från förra seklet. Insjön med lilla ön och bron.

  4.      Kvalité
  Det högkvalitativa tänkandet ligger bakom hela konceptet i den kommande verksamheten.
  Ex. kvalitetskonst och hantverk, föreläsningar och seminarier med flera kända föreläsare. Den hälsobefrämjande kok-konsten. stjärnkockkonsult i samarbete med forskare och läkare. Lokala produkter av biodynamiska odlade råvaror.

  5.      Ekologoi
  Ekologisk medvetenhet igenom hela verksamheten.

   

  Långvinds Herrgårds Kulturförening
  Björnmossavägen 4
  826 60 Söderhamn

  Elina Mytnik 0270 - 28 41 52

  Start ]